Gå direkt till innehåll
Fukt på vinden - ett allt mer vanligt problem
Fukt på vinden - ett allt mer vanligt problem

Blogginlägg -

Fukt på vinden - ett allt mer vanligt problem

Verkar det som att din vind är fuktig? Antalet fukt- och mögelskador ökar. I äldre byggnader är det särskilt vanligt med mögelangrepp. Faktum är att 84 % av de fastigheter som har problem med mögel på vinden också har den äldre typen av självdragsventilation. Orsaken är troligen att fukt sipprar in genom håligheter i vindsbjälklaget. I modernare byggnader upplever man tyvärr också problem med fukt och mögel. Det beror på en allt bättre isolering och en minskad luftomsättning.

Problemen med fukt på vinden har ökat i takt med att vi gör våra hus mindre energikrävande. Orsaken är att vi byter ut vedpannor, oljepannor och pelletspannor mot olika typer av värmepumpar och fjärrvärme. När vi byter värmekälla, tilläggsisolerar huset och sätter in energieffektiva 3-glasfönster så gör vi husen varma, det i sin tur ger mindre elförbrukning. De gamla värmekällorna förbrände luft när de genererade värme. Det gav en positiv bieffekt i form att man fick en luftomsättning i huset och ett undertryck som hindrade varm fuktig luft att stiga upp på vinden och kondensera.

När man tilläggsisolerar sin vind får man givetvis ett varmare inomhusklimat och en lägre elförbrukning som vi skrev ovan. Men det hindrar inte fukten att fortsätta stiga upp till vinden. Tjockare isolering i samband med avsaknaden av diffusionsspärr skapar en större temperaturskillnad mellan luften inomhus och luften på vinden. Den ökade temperaturskillnaden gör att kallvindens konstruktion såsom takstolar blir kallare och gör så att när den varma inomhusluften stiger upp så kondenserar den mot de kalla ytorna. Före man tilläggsisolerade och energieffektiviserade så värmde man upp kallvinden och problem med kondens, fukt och mögel fanns inte.

Vad ska man göra om man tilläggsisolerar och energieffektiviserar sitt hus?
När man bygger om och framför allt när man byter värmekälla, tilläggsisolerar eller byter fönster ska man vara observant på hur klimatet på vinden påverkas. Man kan tydligt se det på vintern när det är minusgrader. Är det ett problem ser man rimfrost på takstolar och liknande. Har det gått för långt kan man se svartmögel på ytorna.

Om man vill förebygga problemet med fukt på vinden ska man installera en avfuktare av typen sorptionsavfuktare. Varför man ska välja en avfuktare av typen sorptionsavfuktare beror på att den kan avfukta i minusgrader. En kondensavfuktare fungerar inte under +15 grader. Förutom att installera en avfuktare ska man omsorgsfullt täta vinden så gott det går.

Har det hunnit växa mögel ska man givetvis byta ut det mögelangripna materialet och ersätta med nytt material.

Installera vindsavfuktare - 4 steg
Det är väldigt enkelt att montera en vindsavfuktare. Här nedan förklarar vi hur du enkelt installerar en avfuktare på kallvind i bara 4 steg:

  1. Börja med att täta vinden omsorgsfullt. Du ser enklast om din vind är tät på dagen då solljus tränger igenom springor. Försök göra vinden så tät du kan. Det gör att vindsavfuktaren inte behöver arbeta lika hårt och i sin tur inte drar lika mycket energi.
  2. Montera avfuktaren i ena gaveln och dra sedan ut slangar mot den andra gaveln. Stanna med slangarna ca 1,5 m från gaveln.
  3. Dra sedan ut våtgasslangen genom gavelsidan där vindsavfuktaren står.
  4. Montera sedan den medföljande manöverpanelen i ett utrymme som du har lätt åtkomst till och dra sedan upp modularsladden till avfuktaren.

Att åtgärda ett fuktproblem på vinden är inte avancerat och inte heller speciellt dyrt om man inte låter det gå för långt. Besök gärna vår hemsida för att läsa mer om våra avfuktare.

Vi på Acetec har lång erfarenhet av att designa och skapa avfuktare. I 30 år har vi tillverkat och utvecklat produkter av högsta kvalitet – alltid med fokus på kvalitet och miljötänkande.

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Moa Lindström

Moa Lindström

Presskontakt Administratör Sociala medier 0775-15 14 10
Linda Björk

Linda Björk

Presskontakt Sociala medier 010-28 80 110

Acetec - Improving Indoor Comfort

Företaget är privatägt med kontor och fabrik i Älvsbyn. Vår verksamhet består av utveckling och tillverkning av produkter inom luft, klimat och energiteknik väl anpassade till marknadens krav av högsta kvalitet och miljötänkande som ledord, detta med branscherfarenhet sedan 1988.

Acetec AB
Fabriksgatan 9
942 36 Älvsbyn
Sverige